โลโก้วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

                             Download Logo (.jpg) Ver TH    ที่นี่
 
                             Download Logo (.png) Ver TH  ที่นี่
 
                         Download Logo (.jpg) Ver EN   ที่นี่
 
                             Download Logo (.png) Ver EN  ที่นี่

 

 

ตัว  “อ” แบบลายไทยประจำยามเป็นอักษรที่ใช้แทนคำว่า “ อภัยภูเบศร” และใช้สื่อถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย
  สื่อถึงการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบัน
 

สีชมพู     คือ ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
สีเขียว     คือ การมีสุขภาพดี การดูแลรักษาด้วยยาสมุนไพร
สีเหลือง  คือ ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

 


 

สีประจำวิทยาลัย

สีชมพู หมายถึง ความรัก การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
สีเหลือง หมายถึง ความก้าวหน้า ความฉลาดหลักแหลม

 


 

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย

ดอกกระถินพิมาน ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตได้ดีในทุกพื้นที่ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้น มีหนาม ดอกมีสีสันสวยงาม สะดุดตา คือ สีชมพู เหลือง ลักษณะเด่นของดอกกระถินพิมานคือดอกจะโน้มลงสู่พื้นดิน