วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
                          เลขที่ตั้ง 225 ม.11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230
                                        เบอร์โทรศัพท์ : 037-4544-70,471 
           เบอร์โทรสาร : 037-4544-70,471  ต่อ 34 งานอำนวยการ , ต่อ 35 งานวิชาการ
 
                          ศูนย์ร้องเรียนวิทยาลัย E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
                          งานสารบรรณวิทยาลัย E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.