ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 
สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
 
Mobile Telephone : 
 
                  ID Line :  
 
                               E-mail : @acttm.ac.th
 
*** หากท่านใดมีเรื่องร้องเรียน หรือขอคำแนะนำปรึกษา สามารถติดต่อได้ทุกช่องทางที่ให้ไว้ในดังกล่าว