ด้วยมูลนิธิเอสซีจี SCG ได้มีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาทุนวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้โอกาสและสนับสนุนนักเรียนที่ศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้สำเร็จการศึกษากลับไปปฎิบัติงานในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน

 

ประกาศรับสมัครทุน ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่