โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่