วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร. นพ.วิชัย เทียนถาวร พร้อมคณะผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมพิธี MOU ระหว่างโรงเรียนภายในเขตสุขภาพที่ ๖ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และปราจีนบุรี ณ โรงเรียนชลบุรี สุขบท จังหวัดชลบุรี ในการร่วมมือทางวิชาการ เพื่อรับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ พร้อมทั้งจัดแสดงผลปฏิบัติงาน สบช.โมเดล (ปิงปองจราจรชีวิต ๗ สี)

ภาพกิจกรรม ที่นี่