ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา

ด้วยมูลนิธิเอสซีจี ได้มีความประสงค์ให้ทุนการศึกษา เพื่อให้โอกาสและสนับสนุนนักเรียนที่ศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ให้สำเร็จการศึกษา กลับไปปฏิบัติงานส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นบ้านเกิดของตน

รายละเอียด ที่นี่

เอกสารใบสมัคร Download