แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๕

คลิกที่นี่